Kaip pradinėse klasėse dirbama su vaikais kuriems sunkiau mokytis? Kaip užsiimama su itin gabiais vaikais?

Kiekvienoje klasėje yra gebėjimų žirklės – vieniems vaikams mokytis lengviau, kitiems iškyla sunkumų. Nėra vienos schemos kaip dirbti su gabiais ar sunkumų turinčiais vaikais. Mokytojai sprendimų ieško individualiai žiūrėdami į konkretų vaiką – kodėl jam sunkiai sekasi, kas galėtų padėti būtent tam vaikui. Tačiau individualus priėjimas nereiškia, kad vaikas turi savo atskirą programą. Dažnai vaikai ir patys, ypač šiek tiek vyresni, nelabai smagiai jaučiasi, kai juos išskiria, todėl bandoma išlaikyti aukso vidurį tarp pagalbos vaikui ir bendro darbo su klase. Kiekvienas vaikas vertinamas pagal savo asmeninę pažangą, o ne pagal tai, kiek gali jo klasės draugai. Vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, gali būti teikiama speciali pedagogo, logopedo pagalba, organizuojamos papildomos pamokos. Gabiems vaikams stengiamasi duoti papildomų užduočių, jų prašoma padėti mokytojui, kitiems klasės vaikams. Stengiamasi, kad gabus vaikas nenuobodžiautų, tačiau Valdorfo mokykloje ugdomas visapusiškas žmogus, lavinami įvairūs gebėjimai bei kompetencijos, tad vystomi ne tik tie dalykai, kurie vaikui sekasi puikiai. Gali būti, kad itin gabiam ir greitai visus uždavinius sprendžiančiam matematikui bus užduota parašyti eilėraštį. Kai ryškėja, kad vaikas patiria mokymosi sunkumų, labai svarbus yra tėvų bendradarbiavimas, kartu su mokykla siekiant padėti vaikui spręsti jo individualius iššūkius.