Kaip sekasi vaikams mokytis menų – muzikos, dailės, darbų, ypač tiems, kurie linkę į techninius, akademinius, IT dalykus, konstravimą?

Muzika, dailė – visi menai – labai svarbūs ugdymo procese, nes aktyvuoja ir lavina kitas smegenų sritis negu akademiniai dalykai. Daug kas priklauso nuo tėvų, šeimos ir vaiko nusiteikimo – visi dalykai mokykloje yra svarbūs, ne tik lietuvių kalba ir matematika. Visi gebėjimai yra lavinami mokantis, skiriant jiems laiko ir dėmesio.