Kiek dėmesio mokykloje skiriama informatikai, IT, skaitmeniniam švietimui? Kiek technologijos integruotos į mokymo programą?

Valdorfo pedagogika grįsta amžiaus tarpsniais. Mokymasis organizuojamas pagal tai, kokio amžiaus vaikas kokiu būdu geriausiai mokosi. Maži vaikai, darželinukai geriausiai mokosi kopijuodami, mėgdžiodami, 7–14 metų vaikai – tyrinėdami pasaulį. Todėl Valdorfo pedagogika laikosi nuostatos, kad iki 14 ar 15 metų vaikai turėtų mokytis analoginiu būdu, išmokti naudoti įvairias priemones, padaryti darbus savo rankomis, patirti trimatį pasaulį ir tik tada eiti į skaitmeninį dvimatį pasaulį.

Mokykloje iki septintos klasės skaitmeninė technika nėra naudojama arba naudojama išskirtiniais atvejais – nuotolinio mokymosi metu, žiūrint filmą. Atliepdami šiuolaikinius iššūkius nuo 5 ar 6 klasės kalbame apie saugų elgesį internete, nes ne visi vaikai namuose turi saugią interneto aplinką. Nuo septintos klasės pradedame mokyti informacinių technologijų, kurios naudojamos kaip įrankiai – atlikti įvairias užduotis, pristatymams, rašto darbams, projektams, kūrybai.

Manome, kad svarbiau nei valdyti technologijas (ko vaikai išmoksta tikrai greitai) yra ugdyti kūrybiškumą, komandinio darbo, problemų sprendimo įgūdžius.

Mokykloje mokiniai telefonais nesinaudoja – jie surenkami prieš pirmą pamoką ir atiduodami po pamokų, saugomi mokytojų kambaryje. Išskirtiniais atvejais, prireikus pamokoje, telefoną galima pasiimt, po pamokos vėl grąžinti.

Taip pat klasės tariasi kokios taisyklės galioja namie po pamokų. Įprastai pradinukų mokytojai siekia, kad vaikai neturėtų išmaniųjų telefonų su interneto prieiga. Vyresnėse klasėse tariamasi nebeduoti vaikams ekranų dažniausiai po 21 val. Mokytojai pastebi, jei vaikai ilgai naršo telefonuose, susirašinėja, į pamokas ateina neišsimiegoję.