ISTORIJA

Mokyklą kuriame kartu. Esi šios istorijos dalis ir nori papildyti? Atsiųsk! info@vivamokykla.lt 

1992

PRADŽIŲ PRADŽIA

Lietuvoje susidomėjimo sulaukia dvi Valdorfo kryptys – pedagoginė ir antroposofinė. Iš Vokietijos, Rusijos parvežama Valdorfo pedagogikos idėja. Būsimieji mokytojai kaupia žinias seminaruose Vokietijoje ir Danijoje. Buriasi bendruomenė, tėvai tyrinėja R. Šteinerio filosofiją. Į Lietuvą kviečiami lektoriai, abi kryptys persipina, susijungia.

1994

PASIMATAVIMAS

Darželiuose atsiranda Valdorfo pedagogikos grupės, Lietuvoje pradedama šią pedagogiką taikyti praktiškai. Rita Kaminskaitė įgyja Valdorfo mokytojo kvalifikaciją Štutgarte ir tampa pirmąja šios pedagogikos mokytoja Lietuvoje.

1995

PIRMOJI VALDORFO KLASĖ

Mokytoja Rita Vincė Baltrūnienė pasiryžta tapti pirmąja mokytoja pirmoje Valdorfo klasėje. Jos įkvėpimas – dukra Jorūnė, kuriai trokšta sukurti kitokią, alternatyvią mokyklą Lietuvoje. Į pirmąją Valdorfo pedagogikos klasę susirenka 16 mokinių. Ji įsikuria Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos patalpose.

1996

MOKYKLA AUGA

Pirmokai tampa antrokais. Į naują pirmą klasę kviečia mokytoja Rūta Smėlevičienė.

1997

NAUJOS KLASĖS KASMET

Užauga 3 klasė. Pirmokus pasitinka mokytoja Daiva Bočiulytė.

1998

MOKYKLA SURANDA NAMUS

 Ketvirtokai sėkmingai tęsia Valdorfo pedagogikos programą. Mokytoja Rita Kaminskaitė priima naują pirmokų klasę. Visos keturios klasės įžengia į dabartinį mokyklos pastatą, kuriame dar veikė lopšelis-darželis „Ugnelė“. Mokykla iš savivaldybės gavo 6 patalpas. Tėvų bendruomenė imasi bent minimalaus remonto, kad įkurtų vaikus.

2000

GYVYBINGA BENDRUOMENĖ

Valdorfo pedagogika suburia stiprią bendruomenę. Klasių tėvai ir mokytojai įkuria asociaciją „Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“. Gyvybinga, auganti bendruomenė palaiko mokytojus, rūpinasi patalpomis, kalbasi su savivaldybe. Kiekvienas prisideda prie Vilniaus Valdorfo mokyklos išlikimo ir pedagogikos plitimo.

2001

TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS

Svarbi akimirka – į mokyklą atvyksta IAO ekspertas. IAO – International Association for Waldorf Education in Central and Eastern Europe and further Eastern countries. Vilniaus Valdorfo mokykla įtraukiama į pasaulinį oficialiai pripažintų Valdorfo pedagogikos mokyklų sąrašą.

2002

TARPTAUTINIS TINKLAS

Užsimezga glaudūs valdorfiečių ryšiai su tarptautine bendruomene. Vyksta aktyvūs patirties mainai tarp kolegų įvairiose pasaulio šalyse.

2004

NACIONALINIS PRIPAŽINIMAS

Asociacija „Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“ parengia Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepciją, kuri patvirtinama ir tampa įstatyminiu pagrindu Valdorfo pedagogikos taikymui Lietuvos švietimo įstaigose.

2006

SAVARANKIŠKA MOKYKLA

2006 kovo 2 d. asociacija „Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“ įsteigia mokyklą – viešąją įstaigą „Vilniaus Valdorfo mokykla“. Mokykla tampa savarankišku juridiniu vienetu. Prasideda aktyvus tėvų bendruomenės dialogas su savivaldybe dėl patalpų.

2007

PIRMIEJI ABITURIENTAI

Pirmoji Valdorfo pedagogikos abiturientų laida de jure baigia Vilniaus Sausio 13-osios vidurinę mokyklą. 7 vaikinus išleidžia mokytojas Žilvinas Žalgevičius.

2009

PILNA MOKYKLA

Nuo 2009 rugsėjo 1-osios pradeda veikti pilna 12 klasių savarankiška Vilniaus Valdorfo mokykla, kuriai greitai prigyja ViVa trumpinys. Į šią mokyklą ateina visos Valdorfo pedagogikos klasės iš valstybinių mokyklų. Pasirašoma 9 metų nuomos sutartis su savivaldybe ir sutariama iš pagrindų atnaujinti mokyklą, kad patalpos atitiktų šiuolaikinės ugdymo įstaigos poreikius. Bendruomenė ruošia rekonstrukcijos projektą ir teikia paraišką ES paramai gauti.

2010

MOKYKLOS STATYBOS

Prasideda ilgas ir nuoseklus mokyklos patalpų atnaujinimas. Visų ir kiekvieno indėlis nepaprastai svarbus – mokykla rekonstruojama antroposofinio fondo, ES paramos fondų ir asmeninėmis bendruomenės narių lėšomis.

2012

DIDŽIAUSIA PIRMOKŲ KLASĖ

Valdorfo pedagogika pasitiki vis daugiau tėvų. Mokykla sulaukia net 39 pirmokų! Juos ugdo 3 mokytojai. Vėliau iš šios klasės gims nauja savarankiška Valdorfo mokykla, dabartinė Valdorfo Žalioji mokykla.

2015

PIRMOJI VALDORFO GIMNAZIJA

Mokykla įgyja vidurinio ugdymo akreditaciją. ViVa tampa gimnazija.

2016

VALDORFO MOKYTOJŲ AUGIMAS

Didėja Valdorfo pedagogikos mokytojų poreikis. ViVa inicijuoja Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos steigimą. Norima bendrai rūpintis Valdorfo mokytojų rengimu, atstovauti saviems interesams valstybės institucijose ir tarptautinėse Valdorfo organizacijose. Pradedami tęstiniai 3 metų Valdorfo mokytojo rengimo kursai.

2018

TOBULĖJA MOKYMO ĮRANGA IR PRIEMONĖS

Tėvai ir mokytojai veikia išvien – mokykla gauna dar vieną ES paramą. Klasės aprūpinamos visa reikiama mokymo įranga ir priemonėmis mokomiesiems dalykams.

2019

100-METIS

Pirmosios Valdorfo mokyklos įkūrimo Štutgarte ir pasaulinio Valdorfo judėjimo 100-metis paminimas ypatingoje rugsėjo 1-osios šventėje Verkių dvaro parke Vilniuje. Dalyvauja visos Lietuvos Valdorfo mokyklos.