STRUKTŪRA

Esame bendruomeninė, socialinės trinarystės principais valdoma mokykla. Sprendimų ieškome kartu – mokytojai, mokiniai, tėvai, administracija. Darbo grupėse dalijamės patirtimi ir idėjomis, sprendžiame mokyklai aktualius klausimus, kuriame savo ir vaikų ateitį.

Kiekvieną savaitę visi mokytojai ir specialistai renkasi į Mokytojų kolegiją. Mokykloje veikia nuolatinės Ugdymo koordinavimo, Vaiko gerovės, Pirmokų priėmimo, Metų darbo, Švenčių, Personalo grupės, kuriose dirba mokytojai, specialistai, administracijos ir ūkio darbuotojai. Mokinių savivalda įgyvendina savo iniciatyvas, dalyvauja bendruomenės sprendimuose.

Jungtinės darbo grupės, kuriose kartu savanoriškai dirba administracijos darbuotojai, tėvai ir mokytojai, rūpinasi mokyklos administravimu, ūkiu, finansais. Nuolat veikia Koordinacinė, Finansų, Komunikacijos, Vidaus dizaino, Kiemo grupės.

Mokyklos bendruomenės nariai patys inicijuoja darbo grupes norimiems projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti – mokyklos istorijoje turėjome Statybų, Investicijų pritraukimo, Advokacijos ir panašias grupes.

Turite idėjų, ką nuveikti mokykloje – burkite grupę!