SUSITARIMAI IR ETIKA

Vilniaus Valdorfo mokykla yra atvira bendruomenei. Fizinį, emocinį ir dvasinį saugumą kuriame glaudžiai bendraudami ir bendradarbiaudami. Turime raštiškus ir žodinius tarpusavio susitarimus, kurie padeda suprasti kaip kuriame mokyklą, kurioje gera būti. Kol mokiniai yra nepilnamečiai, laikytis vidinės etikos ir kurti saugią kultūrą mokiniams padeda suaugusieji – mokytojai, specialistai, tėvai ir globėjai ir vyresniųjų klasių mokiniai. Kai mokiniai tampa pilnamečiais, atsakomybę už savo elgesį prisiima asmeniškai išlaikydami glaudaus bendradarbiavimo santykį su mokytojais, specialistais, tėvais ir globėjais.

Vilniaus Valdorfo mokykla yra ta vieta, kur bendruomenės nariai – mokytojai, mokiniai, jų tėvai/globėjai – nediskriminuojami dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.

Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus

Nuorodos į vidaus susitarimus, kurie galioja elgesiui mokykloje – mokinių elgesio taisyklės, saugumas: