PRIĖMIMAS

Į 1 klasę:

 • Priėmimą į 1 klasę Vilniuje veikiančios Valdorfo mokyklos vykdo kartu, kvietimas teikti paraiškas kasmet skelbiamas sausio mėnesį Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos puslapyje.
 • Sprendimas apie priimtus į būsimų mokslo metų 1 klasę skelbiamas kovo mėnesį.

Priėmimo į 1 klasę tvarka

Į 11 klasę:

 • Priėmimas į 11 klasę vykdomas gegužės – birželio mėnesiais, Vilniaus Valdorfo mokyklos Mokytojų kolegijos sprendimu. 
 • Kitų mokyklų mokiniai į 11 klasę priimami, jei lieka laisvų vietų priėmus Vilniaus Valdorfo mokyklos mokinius ir kitų Vilniuje veikiančių Valdorfo mokyklų mokinius.

Priėmimo į 11 klasę tvarka

Į jau veikiančias klases:

 • Priėmimas į jau veikiančias klases vykdomas, jei atsiranda laisvų vietų.
 • Jei norite, kad įtrauktume į laukiančiųjų sąrašą, el.paštu  egle@vivamokykla.lt  atsiųskite laisvos formos prašymą – motyvacinį laišką. Būtinai nurodykite kontaktinius duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti.
 • Sprendimą dėl galimybės priimti papildomą mokinį į klasę priima klasės mokytojai.
 • Apsisprendę priimti papildomą mokinį į klasę, klasės mokytojai susipažįsta su laukiančiųjų sąraše esančiais prašymais.
 • Potencialius kandidatus mokytojai pasirenka pagal laiškuose išdėstytą motyvaciją, paprašo užpildyti anketą ir pakviečia į pokalbį.
 • Pokalbis nėra priėmimo į mokyklą garantija.
 • Sprendimas dėl priėmimo priimamas pasibaigus visiems pokalbiams. Apie sprendimą šeimai praneša klasės mokytojai.

Nesant galimybės priimti Vilniaus Valdorfo mokykloje kviečiame pasidomėti kitomis Valdorfo mokyklomis Vilniuje: Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla Vilniaus Valdorfo Atviroji mokykla.