VAIKO GEROVĖ

Vaiko gerovės grupė – tai mokykloje dirbanti grupė specialistų, kurie gilinasi į tam tikras vaiko ir vaikų grupių raidos, ugdymo(si) ypatumus, konsultuoja bendruomenę – mokytojus, tėvus, globėjus ir pačius vaikus bei jaunuolius.

Mokykloje dirba logopedė, dvi psichologės (ugdomoji, sveikatos psichologija), spec.pedagogė, antroposofinės gydančiosios pedagogikos specialistė, socialinė pedagogė ir karjeros konsultantė.

Ko galima tikėtis iš vaiko gerovės specialistų?

  1. Padedame suprasti ugdymo procese kylančius mokymosi, emocinius, socialinius ir elgesio sunkumus ir rasti būdus, kaip juos spręsti. 
  2. Suteikiame pirminę pagalbą ir konsultacijas mokykloje, esant poreikiui, pasiūlome vykti įvertinimui ar konsultacijoms į kitas įstaigas. 
  3. Bendradarbiaudami su mokytojais, bendruomene, kuriame ir įgyvendiname prevencines programas ir susijusius projektus.
  4. Teikiame karjeros konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas.

Dažniausiai apie kasdienybės iššūkius ar kylančius sunkumus mus informuoja klasių mokytojai, tačiau gali kreiptis ir patys mokiniai, jų tėvai arba globėjai.

Susidūrus su sunkumais ir norint pasitarti, kviečiame kreiptis bendru grupės paštu vaikogerove@vivamokykla.lt arba individualiai: