PROJEKTAI

2022

Challenge Accepted

Erasmus+ mokinių mobilumo projektas, kurio metu dešimtokai keliavo į Slovėnijos sostinę – Liublianą, kur kartu su Liublianos Valdorfo mokyklos vienuoliktokais įveikė daugybė iššūkių.

2020-2023

Mokymas gyvenimui: šiuolaikinio ugdymo turinio paieškos Valdorfo mokykloje

Erasmus+ Mokytojų mobilumo projektas Lietuva-Vokietija-Belgija-Nyderlandai. Nr.2020-1-LT01-KA101-077789
Pagrindinis mokyklos tikslas – gerinti ugdymo kokybę, atnaujinant mokymo programas ir nuolat tobulinant mokytojų profesines bei bendrąsias kompetencijas. 
Įgyvendindami projektą siekėme, kad  didžiausią poveikį jis turėtų mokiniams: manome, kad mokytojų sugebėjimai pritaikyti aktualią, novatorišką mokymo programą, pristatyti dalykus atitinkamame kontekste, juos susieti, integruoti, pritaikyti naujus mokymosi metodus, paskatins mokinių susidomėjimą, mąstymą, padidins mokymosi motyvaciją ir pagerins mokymosi rezultatus.
Taip pat svarbūs ir kiti projekto tikslai: tęstinis mokytojų profesinių ir bendrųjų kompetencijų, ugdymo procesų organizavimo tobulinimas, portfolio, kaip vertinimo metodo, stiprinimas mokykloje.

2018-2021

Efektyvus mokymo erdvių pritaikymas įvairiapusiškam ugdymui

Projekto tikslas – padidinti esamų erdvių panaudojimo efektyvumą ir pritaikyti įvairiapusiam ugdymui modernizuojant turimą įrangą ir susijusią infrastruktūrą. Pirmiausia, buvo optimizuotas patalpų funkcionalumas: į bendrąsias erdves (koridorius ir fojė) perkelta dalis turimų baldų, įsigyti nauji ir sukurtos darbo vietos mokiniams mokytis savarankiškai. Atlaisvintos mokymo klasės naudojant šiuolaikišką įrangą ir baldus pritaikytos projektiniam ugdymo metodui. / Norint pagerinti 8-12 klasių mokymo(si) kokybę ir kryptingą pasiruošimą brandai, atnaujintos specializuotos klasės (gamtos mokslų, technologijų ir menų), įsigytos įranga ir priemonės, kurios reikalingos lavinti praktinius įgūdžius, formuoti eksperimentavimo ir tyrinėjimo kompetencijas. / Didžiausia mokyklos – sporto – salė modernizuota ir pritaikyta daugiafunkciam naudojimui – teatrui, projektams, renginiams.

2017

Kompetencijos – mokymosi visą gyvenimą pagrindas

Erasmus+ Mokytojų mobilumo projektas Lietuva-Švedija-Danija-Vengrija-Vokietija. Nr.2017-1-LT01-KA101-035010

2017

Eco4Evo

Moksleivių mobilumo projektas Lietuva-Madeira. Nr.2017-2-LT02-KA105-005365

2018

15=30

Parama bendruomenei paskatinti įsitraukti į mokyklos II korpuso rekonstrukciją

2016-2018

Kompetencijos, kūrybiškumas ir metodų įvairovė – modernaus mokymo(si) pagrindas

Erasmus+ Mokytojų mobilumo projektas Lietuva-Vokietija. Nr.2016-1-LT01-KA101-022913

2014-2016

Žinios, kūrybiškumas ir laisvė – modernaus mokymo pagrindas

Erasmus+ Mokytojų mobilumo projektas Lietuva-Vokietija Nr.2014-1-LT01-KA101-000204

2014

Mokyklos antrojo korpuso rekonstrukcija

Parama mokyklos II korpuso rekonstrukcijai

2009-2014

Mokyklos pirmojo korpuso rekonstrukcija

Sanglaudos veiksmų programos 2 prioriteto priemonės „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“ projektas, skirtas I mokyklos korpuso rekonstrukcijai. / Apšiltintas I-asis mokyklos korpusas; renovuoti I-ojo korpuso 1 ir 2 aukštai (1 300 kv. m.). Renovuotas ir ugdymui pritaikytas I-ojo korpuso cokolinis aukštas (878 kv. m.), čia įrengti 4 technologijų kabinetai, kompiuterių klasė, pagalbinės patalpos, sanitariniai mazgai. Renovuotos I-ojo korpuso šildymo, vandentiekio, nuotekų ir elektros sistemos. Jungiamojoje pastato dalyje pastatytas priestatas (148 kv. m.); kiemo dalyje įrengta nauja betoninių trinkelių danga; įsigyta naujų baldų.

2014

FE R. Steiners e. V. parama