METŲ ŠVENTĖS

Kasmet tradiciškai susitinkame prie mokyklos kalnelio, sudainuojame dainą „Vingiuoja kelias vis tolyn“. Mokinius per šilkų vartus pakviečiame į mokyklą, o tėvus – į šurmulingą kontaktų mugę.

MOKSLO METŲ PRADŽIA

Šv. Mykolo dieną visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, tėvai, mokytojai ir alumnai – susirenka miške ir žaidžia ypatingą strateginį žaidimą, simbolizuojantį kiekvieno žmogaus vidinę kovą tarp gėrio ir blogio. Žaidimo veikėjai yra žmonės, angelai ir slibinai. Žaidimo esmė – žmonės, t. y. riteriai, turi sugaudyti visus slibinus, o angelai – atgaivinti ir įkvėpti žmones, kuriuos pagavo slibinai. Artėjant žaidimui mokykloje neretai išgirsi: „Kas tu būsi šiemet?“ Gimnazistai papildomai organizuoja ir Naktines Mykolines.

MYKOLINĖS

Kiekvienais metais viso pasaulio Valdorfo mokyklų mokiniai kviečiami vieną dieną skirti labdaros ir geradarystės veikloms. Surinktos lėšos skiriamos įvairioms Valdorfo iniciatyvoms visame pasaulyje. Mokykla gali pasirinkti konkrečią mokyklą, kurią norėtų paremti arba pervesti surinktas lėšas į bendrą fondą. Vivos mokiniai kiekvienais metais rudenį vykdo pasirinktas iniciatyvas, dažniausiai dėkingumo ir dalinimosi dvasioje, Žibintų šventės, Šv.Martyno dienos išvakarėse.

WOW DIENA

Šv. Martyno dieną mokyklos bendruomenė susitinka jau sutemus. Einame į tradicinę žibintų eiseną Vingio parku, o sugrįžus mokyklos kieme įsižiebia įvairių klasių kurtos šviesos instaliacijos, rodomas šešėlių spektaklis, šviesos performansai, aplink laužą dainuojamos dainos.

ŽIBINTŲ ŠVENTĖ

Tai išties nepaprastas reginys: dvyliktokai eksponuoja ir pristato savo projektinius darbus, prie kurių nuosekliai dirbo visus metus. Darbų įvairovė daro įspūdį – čia galima pamatyti ir architektūrinį projektą ir pasiūtą suknelę, sukonstruotą Teslos ritę ar įkurtą žurnalistinį portalą. Neretas dvyliktokas pasirenka studijas susijusias su savo atliktu metų darbu. Kuo skiriasi Valdorfo mokykloje besimokę mokiniai nuo kitų jaunuolių? – ateikite ir pamatykite.

DVYLIKTOKŲ METŲ DARBŲ PRISTATYMAS

Advento laikotarpio pradžią pažymime susikaupimu ir rimtimi. Ypatingo ritualo metu degame žvakutę, dainuojame lietuvių liaudies adventines dainas, skamba kanklės…

ADVENTO SPIRALĖ

Visa bendruomenė ir mokyklos svečiai susitinka pabūti kartu. Čia galima įsigyti kalėdinių dovanėlių, pasigaminti adventinį vainiką, padainuoti lietuvių liaudies dainų, nusilieti žvakę ar tiesiog ateiti pabendrauti.

ADVENTO MUGĖ

Kalėdų istorija vis iš naujo atgimsta spektaklyje, kurį stato mokyklos mokytojai, tėvai ir vaikai drauge.

KALĖDINIS BENDRUOMENĖS VAIDINIMAS

Šventę dvyliktokams organizuoja vienuoliktokų ir dešimtokų jungtinės pajėgos, aktyviai įtraukiami tėvai, globėjai ir mokytojai.

ŠIMTADIENIS

Metų darbus mūsų mokykloje kuria ne tik dvyliktokai, bet ir aštuntokai. Jiems tai pirmasis didelės apimties technologijų srities savarankiškas darbas.

AŠTUNTOKŲ METŲ DARBŲ PRISTATYMAS

Bendruomeninėje mokykloje iš kiekvieno – mokinio, mokytojo, tėvų ir globėjų – tikimės šeimininkiškumo, todėl susirenkame aptarti kaip sekėsi drauge kurti ir tobulinti mokyklą, kokie iššūkiai laukia ir pasidaliname kas kuo prisidėsime. Proga atidžiai apžiūrėti kiekvieną mokyklos kampelį, atsipalaiduoti su daina ar prie arbatos puodelio.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Dar viena diena, kai susirenka visa bendruomenė vienoje vietoje. Šį kartą – atsisveikinti su vyriausiais mokyklos mokiniais. Koncerte paeiliui pasirodančios visos klasės nuo 1-os iki 12-os padeda kiekvienam žiūrovui patirti kaip užauga Žmogus: „…atėjo mažas vaikas, o išeina jau suaugęs…

PASKUTINIO SKAMBUČIO KONCERTAS